PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "JADWISIA"
Adres:20-281 Lublin, Władysława Jagiełły 11
Telefon:0817468338
Fax:
Strona www:
E-mail
Liczba miejsc
Zajęcia dodatkowe
Godziny otwarcia