Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu
Adres:22-400 Zamość, Peowiaków 6a
Telefon:0846393311
Fax:
Strona www:www.spdn.pl
E-mail
Liczba miejsc
Zajęcia dodatkowe
Godziny otwarcia