ROZWÓJ POZNAWCZY I ROZWÓJ MOWY ORAZ POJĘĆ A DWUJĘZYCZNOŚĆ W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Dziecko poznaje świat, dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, pragnienia i uczucia. Podstawową wiedzę o tym, jak rozwija się mowa dziecka powinien posiadać każdy rodzic, aby umiejętnie kierować jej rozwojem. Bez tej wiedzy możesz dziecku zaszkodzić, wymagając tego, czemu sprostać nie może, czy też lekceważąc, przeoczając niepokojące sygnały. 

Pasja i sposób na życie. Czyli Mężczyzna na wózku w przedszkolu

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że właśnie takie sformułowanie tematu uważam za bardzo słuszne. Swoją pracę, jakakolwiek by ona nie była, możemy bowiem wykonywać naprawdę dobrze tylko wówczas, gdy stanie się ona naszą pasją i powołaniem. Aby jednak móc odkryć co tak naprawdę tą naszą pasją i powołaniem jest, musimy spróbować zajrzeć w głąb siebie odkrywając …

Pasja i sposób na życie. Czyli Mężczyzna na wózku w przedszkolu Read More »

Nauczanie języka obcego w przedszkolu z wykorzystaniem pedagogiki Marii Montessori i pedagogiki zabawy

Cele nauczania języka obcego w przedszkolu Głównym celem nauczania języka obcego w przedszkolu, jest przede wszystkim zapoznanie dziecka z językiem obcym, osłuchanie go z tym językiem, jego brzmieniem, melodią, akcentem, sposobem mówienia, znaczeniem poszczególnych słów, zachęcenie do samodzielnego odkrywania języka, eksperymentowania z nim, kontynuowania nauki języka w przyszłości a dopiero w dalszej kolejności do wypowiadania …

Nauczanie języka obcego w przedszkolu z wykorzystaniem pedagogiki Marii Montessori i pedagogiki zabawy Read More »